Bogholderi

Hvis økonomi, regnskab og bogholderi ikke er din stærke side, kan du med fordel overlade bogføringen til os.

Alle virksomheder skal lave regnskab og bogføring – uanset branche og størrelse. Med det samme virksomheden generer omsætning, skal økonomien være på plads.

Hvis økonomi, regnskab og bogholderi ikke er din stærke side, kan du med fordel overlade bogføringen til os. Så holder vi styr på bogføringen, mens du kan bruge tiden på det, du er god til.

Som dit eksterne bogholderi håndterer vi alt fra registrering og bogføring af bilag og fakturaer til ind- og udbetalinger. Samtidig håndterer vi også de kundehenvendelser, der måtte være i forbindelse med bogholderiet.

Vi tilbyder følgende typer af bogholderi:

  • Debitorbogholderi
  • Kreditorbogholderi

Debitorbogholderi

En debitor er en person eller virksomhed, der skylder dig penge. Det er altså de personer eller virksomheder, du sender regninger og fakturaer til.

I debitorbogholderiet håndterer vi alt fra fakturering og debitorbetalinger til debitorafstemning og kontoudtog.

Kreditorbogholderi

En kreditor er den virksomhed, der sender regningen eller fakturaen ud. For dine kunder vil du altså være kreditor.

I kreditorbogholderiet håndterer vi alt fra betalinger og indkomne fakturaer til afstemning af konti.

Lad os tage en snak om, hvad vi kan gøre for dig!