Helpdesk

Vi servicerer og supporterer dine kunder på dine løsninger og produkter

Det primære mål med vores helpdesk-løsning er, at dine kunder får løst deres problem eller får hjælp med deres forespørgsel på bedst mulig vis.

Ud fra en aftalt instruks servicerer og supporterer vi dine kunder, så de får den rette hjælp. Er problemstillingen så kompleks, at den rækker ud over den aftalte instruks, videreformidler vi den efter aftale til jer. Dermed sikrer vi, at kunden får hjælp uanset problem eller forespørgsel. Er løsningen, at vi bestiller og afsender en reservedel til kunden, gør vi selvfølgelig også det.

Vi lægger stor vægt på tilgængelighed og tilbyder løsninger med et højt mål for besvarelsestider. Så skal dine kunder ikke vente på, at telefonen besvares. Samtidig tilbyder vi mange forskellige rapporteringsmuligheder, hvor opkaldene bliver registreret og kan efterbehandles. Dermed har både du og vi de bedste muligheder for at følge op på udførte opgaver.

Lad os tage en snak om, hvad vi kan gøre for dig!